Laatste update: 10 maart 2022

 

LAATSTE NIEUWS: DEEL 2 HARSKAMPERBRONNEN IS VERSCHENEN!  GRATIS TE DOWNLOADEN!

 

Mijn naam is Paul Bouw. Ik ben mijn eerste vier levensjaren opgegroeid in Harskamp. Mijn opa was ruim 50 jaar molenaar op de molen in Harskamp. In mijn historisch onderzoek naar de geschiedenis van deze molen kom ik veel prachtig archiefmateriaal tegen met betrekking tot Harskamp. Op deze website wil ik deze informatie over de geschiedenis van Harskamp met u delen.

De Veluwse plaats Harskamp kent een lange geschiedenis. De eerste vermelding van de plaatsnaam Harskamp gaat terug tot de eerste helft van de 14e eeuw, rond het jaar 1325.

Opgravingen in en rond Harskamp bewijzen dat er al eeuwen daarvoor sprake was van bewoning. Najaar 2013 hebben archeologische opgravingen plaats gevonden rond de oude hoeve Smachtenburg, tussen de Smachtenburgweg en de Harskamper Engweg. Hier is een woonzorgcentrum gebouwd. Het onderzoek heeft overblijfselen van boerderijplattegronden uit de Late Bronstijd, de vroege IJzertijd (1000-500 voor Chr.) en de late Middeleeuwen opgeleverd.

Uit de late Middeleeuwen zijn resten van een nederzetting terug gevonden.

Mijn onderzoek naar de geschiedenis van de molen in Harskamp levert veel gegevens op over Harskamp en haar inwoners. In de komende tijd wil ik op deze website oude bronnen, transcripties en oude foto's en kaarten met betrekking tot Harskamp plaatsen. Ook nu zijn aanvullingen welkom!

De publicatiereeks Harskamper Bronnen zal op deze website worden geplaatst en GRATIS gedownload kunnen worden!

Ook oude foto's en historische artikelen uit kranten en tijdschriften worden geplaatst.